Omien reittien vienti reittihärveliin

Jokainen suunnistaja voi viedä itse oman reittinsä reittihärveliin. Kuljettu reitti voidaan piirtää joko käsin tai reitti voidaan tuoda GPS:llä varustetusta rannetietokoneesta tai matkapuhelinsovelluksesta.

Radan piirtäminen käsin

Valitse reittihärvelistä tapahtuma, johon haluat lisätä reitin. Valinnan jälkeen sinulle avautuu tapahtuman kartta. Sivun oikeassa ylälaidassa on alasvetovalikko(lang), josta valitset käytettävän kielen. Alla olevissa ohjeissa oletetaan että käyttäjä on valinnut suomen kielen. Kielen valinnan jälkeen reittihärveli näyttää tältä:

Reitin piirto 1

Valitse oikeasta reunasta ‘Piirrä reittisi’. Tämän jälkeen valitaan sarja ja oma nimi alasvetovalikoista.
Seuraavaksi karttaa on mahdollisesti siirrettävä, että ensimmäinen rastiväli tulee näkyviin. Karttaa voidaan siirtää viemällä hiiri kartan päälle, pitämällä hiiren vasentapainiketta pohjassa ja vetämällä karttaa haluttuun suuntaan.
Kartalla tulisi näkyä K-piste ja rastiväliviiva ensimmäiselle rastille korostettuna sinisellä värillä.

Reitin piirto 2

Tämän jälkeen reitin piirto voi alkaa. Reitti piirretään lisäämällä reittipisteitä hiiren vasemmalla painikkeella kuljetun reitin mukaan.

Reitin piirto 3

Jos jossain vaiheessa rastivälillä on pysähdytty, niin tähän kohtaan voidaan lisätä pysähdys reitille. Tämä tapahtuu oikean yläkulman ‘+3’ painikkeella. Pysähdyksiä voidaan lisätä niin monta kuin on tarpeen. Reitin piirrossa tulevat mahdollisest väärät reittipisteet voidaan poistaa oikean yläkulman ‘Undo’ painikkeella tai hiiren oikealla painikkeella kartan päällä. Reittipisteitä lisätään aina rastille asti, niin että rastiväli päätetään aina rastille. Kun viimeinen rastivälin piste lisätään rastin kohdalle, niin seuraava rastiväli muuttuu aktiviiseksi (sininen korostus vaihtuu seuraavalle välille). Vasta tämän jälkeen voidaan ruveta piirtämään seuraavaa rastiväliä.

Reitin piirto 4

Näin jatketaan kunnes kaikki radan rastivälit on käyty läpi ja reitti on päätetty maaliin. Lopuksi voidaan vielä lisätä kommentti alasvetovalikoiden alapuolla olevaan kommenttikenttään. Tässä vaiheessa kannattaa vielä tarkistaa, että rata on piirretty oikealle kilpailijalle ja reitti vastaa sitä mitä on haluttu. Jos kaikki on kunnossa, painetaan ‘Tallenna’.

GPS reitin tuominen reittihärveliin

Rannetietokoneiden ja matkapuhelinsovellusten GPS jälki tallennetaan tiedostoksi omalle tietokoneelle. Tallenne  tuodaan sen jälkeen reittihärveliin.
Reittihärveli ymmärtää ainakin GPX-tiedostomuotoa. Ohjeet GPX-tiedoston luontiin löytyvät yleensä laitteen valmistajalta. Esimerkiksi Suunnon Movescountpalvelulla on Moven alla Export-toiminto, jolla voidaan luoda GPX-tiedosto. Myös Sport Trackerin web-sivulta löytyy Export-toiminto harjoituksen alta.

Reittitiedoston vienti aloitetaan oikean yläkulman ‘GPS upload’ -linkistä. Aluksi valitaan sarja ja kilpailijan nimi. Tämän jälkeen haetaan reittitiedosto paikalliselta levyltä painamalla ‘Choose File’ / ‘Valitse Tiedosto’ painiketta. Tämän jälkeen aukeaa tiedoston avausikkuna, jolla tiedosto haetaan. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää suoraa linkkiä tiedostoon, joka kirjoitetaan painikkeen alapuolella olevaan tekstikenttään.

Kun tiedosto on haettu, valitaan kohdistustapa. Itse olen yleensä käyttänyt ‘Väliajat ja rastien sijainti’ -tapaa. Tässä tilassa rastipisteet kohdistuvat automaattisesti väliaikojen mukaan.

Reitti GPX:stä

Tämän jälkeen painetaan OK, jolloin GPS reittitiedosto ladataan palvelimelle. Kun reittitiedosto on ladattu, reitti piirtyy kartalle.

Jos GPS reitin tallennus on aloitettu eri ajanhetkellä kuin 0-leimaus on tehty, voidaan reitin kohdistusta vielä säätää. Tämä tapahtuu oikean laidan liukusäätimen avulla. Lisäksi reitille voidaan vielä lisätä ylimääräisiä kohdistuspisteitä hiiren oikealla näppäimellä. Yleensä tarve lisäkohdistukselle tulee, jos GPS-signaali on ollut heikko tai maaston muodot (esimerkiksi korkeiden jyrkänteiden juuret) ovat sellaiset, että GPS signaalin heijastukset ovat häirinneet vastaanottoa.

Muiden reittien katselu

Muiden kilpailijoiden piirtämien reittien katseluun on kaksi vaihtoehtoista tapaa. Reitit voidaan piirtää kokonaisuudessaan kartalle tai niitä voi seurata animaationa. Molemmissa tapauksissa ensin valitaan sarja alasvetovalikosta, jonka jälkeen voidaan valita seurattavat kilpailijat. Jos kilpailijoiden reitit halutaan piirtää kartalle, niin painetaan kilpaililistan alta painiketta ‘View Routes’.

Reitin katselu

Kun reitit on tuotu kartalle, on yksittäisistä rastiväleistä mahdollista saada lisätietoja viemällä hiiren osoitin reitin päälle.

Jos kilpailua halutaan seurata animoituna, niin aluksi valitaan sarja ja kilpailijat alasvetovalikoista. Seuraavaksi painetaan painiketta ‘Load animation’. Tämän jälkeen oikeaan reunaan ‘Start’, ‘Stop’, ‘Pause’, ‘Speed +’ ja ‘Speed -‘ painikkeet. Animatiota voidaan ohjata näillä painikkeilla.

Reitin animointi