Tapahtuman vieminen reittihärveliin

Nämä ohjeet ovat tarkoitettu KU-rasteja järjestäville seuroille reittihärvelin käyttöön. Ohjeet sisältävät ratatietojen luonnin OCAD ohjelmasta sekä väliaikatiedoston luonnin Pirilän ja eResults ohjelmista reittihärveliä varten.

Ohjeen alussa kuvataan esivalmistelut, jotka on tehtävä ennen kilpailun vientiä reittihärveliin ja loppupuolella kilpailun vienti reittihärveliin.

Reittien piirto ja Condes ohjeet

Helsingin suunnistajien sivuilta löytyy myös ohjeet ratatiedoston vientiin Condes ratasuunnittelutyökalusta.

Esivalmistelut

Tapahtuman lisäämiseksi reittihärveliin tarvitaan seuraavat tiedostot:

  1. Tyhjä taustakartta ilman rasteja (gif tai jpeg)
  2. Ratatiedot (ocadista)
  3. Väliajat (tulosohjelmasta)
  4. Ratatiedostot pdf:nä tai jpeg:nä (ei pakollinen)

Taustakartta on luonnollisesti pakollinen, mutta ratatiedot ja väliajat eivät ole. Radat voidaan piirtää käsin ja kilpailijat voivat lisätä itsensä reitin piirron yhteydessä. Käytännössä kuitenkin väliaikatiedosto kannattaa tehdä, koska tällöin rastiväliaikoja pääsee selaamaan reittihärvelin mukana tulevalla splitbrowserilla. Seuraavissa kappaleissa on kuvattu kuinka yllä olevat tiedostot luodaan.

Näiden tiedostojen lisäksi tarvitaan vielä tiedot rastien sijainnista kohditusta varten. Jos ratamestari suorittaa kilpailun viennin reittihärveliin, niin erillisiä tiedostoja ei välttämättä tarvita. Jos tapahtumaan vie reittihärveliin joku muu, niin hänelle kannattaa toimittaa radat esimerkiksi pdf:nä.

Käytönnössä kilpailu on lisättävä reittihärveliin kerralla, joten ei ole mahdollista lisätä ratoja ensin ja päivittää tuloksia vasta myöhemmin. Käytännössä tyhjä taustakartta sekä radat OCADista kannattaa luoda jo siinä vaiheessa kun ratoja suunnitellaan. Tällöin varsinainen kilpailun lisääminen on hieman nopeampaa tuloksien valmistuttua.

Taustakartta OCAD ohjelmasta (1)

Reittihärveliä varten tarvitaan tyhjä taustakartta, jossa ei ole rasteja. Jos taustakarttaa ei ole gif tai jpeg muodossa, sen voi luoda OCADilla. Tyhjää taustakartaa varten OCADissa pitää luoda uusi ratasuunnitteluprojekti. Valitse Tiedosto -> Uusi, jonka jälkeen valitaan mitkä tahansa symbolit. Tämän jälkeen lisätään taustakartta valikosta Taustakartta -> Avaa aivan kuten ratoja tehtäessä. Seuraavaksi taustakartan voi tulostaa valikon Tiedosto -> Vie Tiedostoksi kautta. Taustakartta tulee tallentaa joko gif tai jpeg muodossa. Tallenna kartta paikalliselle levylle paikkaan, josta se on helppo myöhemmin löytää. Ratasuunnitteluprojektin voi lopuksi sulkea tallentamatta.

Radat OCADista (2)

Avaa ratasuunnittelutiedosto, josta haluat viedä radat. Ratasuunnitteluprojekti avataan normaalisti valikon Tiedosto -> Avaa kautta. Ratojen vienti OCADista tapahtuu valikon Ratasuunnittelu -> Vie -> Radat( XML, IOF Version 2.0.3) kautta. Tämän jälkeen aukeaa ikkuna tiedostoon tallentamista varten. Tallenna tiedosto paikalliselle levylle paikkaan, josta se on myöhemmin helppo hakea.

Ratojen vienti OCADista

Väliajat Pirilän ohjelmasta (3)

Kun väliajat tuodaan Pirilän ohjelmasta, tulee formaatiksi valita XML. Sami K tietää kuinka.

Väliajat eResults ohjelmasta (3)

Avaa väliaikatiedosto valikosta Tiedosto -> Avaa. Kun väliajat ovat latautuneet ne viedään XML-tiedostoksi valikon Tiedosto -> Siirtotiedosto -> IOF XML-muodossa… kautta. Tallenna tiedosto paikkaan, josta se on helppo löytää myöhemmin. Tämän jälkeen eResults ohjelman voi sulkea.

eresults

Ratojen vienti reittihärveliin

Javan asennus

Reittihärvelin hallintasivu vaatii Javan toimiakseen. Sen voi tarvittaessa ladata täältä: https://java.com/en/download/ Lisäksi Javan turvallisuusasetuksia voi joutua säätämään. Windows käyttöjärjestelmässä tämä tehdään Javan konfiguraatiopaneelin kautta. Konfiguraatiopaneeli löytyy normaalisti käynnistä valikon ohjelmat välilehdeltä. Sieltä löytyy Java -> Configure Java.

Java käynnistä-valikossa

Javan konfigurointipaneelin Security välilehdeltä löytyy poikkeuslista (Exception Site List), johon tämä sivusto tulee lisätä. Klikkaa “Edit Site List” ja lisää listaan uusi poikkeus muodossa http://www.reitinvalinta.net.

Lisää poikkeus

Tämän jälkeen Javan konfiguraatiopaneelin voi sulkea. Lisäksi käytetty selain voi vielä kysyä erikseen lupaa ajaa sivuston Java-sovelluksia.

Kilpailun lisääminen

Hallintasivu löytyy KU-Rasteille täältä: http://reitinvalinta.net/keskarit/cgi-bin/manager/reittimanager.cgi Kilpailuun lisääminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Nämä saat järjestelmän ylläpitäjiltä. Sisäänkirjautumisen jälkeen aukeaa seuraava sivu.

Pääsivu

Olennaisimmat kohdat peruskäyttöön tällä sivulla ovat “Add new event”, jonka kautta uusi tapahtuma luodaan ja “Delete event”, jolla voi poistaa (pieleen menneen) tapahtuman. Tässä valitaan “Add new event” sivun ylälaidasta ja seuraava sivu avautuu.

Uusi tapahtuma

Valitse uuden kartan lataus, jos olet lisäämässä tapahtumaa ensimmäistä kertaa kyseiselle kartalle. Tulosformaatiksi tulee valita PekkaPirilä XML, jos käytössä on Pirilän ohjelmasta tuodut väliajat. Jos väliajat on tuotu eResults ohjelmasta valitaan formaatiksi IOF XML ver 2. Ratatietojen formaatiksi valitaan “IOF-XML 2 (Condes, Ocad9), no forking (Individual race) – (Henkilökohtainen kilpailu)” vaikka radalla olisikin perhoslenkkejä. Kun painat OK, pääset lisäämään kilpailun tietoja sekä valitsemaan tiedostoja.

Tapahtuman tiedot

Tietojen lisäyksen jälkeen näkyviin tulee alla oleva ikkuna. Rivin maastopisteet alta on löydyttävä rastikoodit. Jos näitä ei löydy, niin jotain on mennyt pieleen. On mahdollista että ratatiedostosta puuttuu ratatiedot. Radat rivin alla voi olla tyhjää. [lähde http://helsinginsuunnistajat.fi/reittipiirto/RH-Hallintaohje.pdfsivu 17]

Uuden tapahtuman rastit

Seuraavaksi kohdistetaan rastit. Siirry rastien kohdistukseen klikkamalla “Adjust controls…”. Kohdituksen alussa et välttämättä näe rastipisteitä vaan voit joutua etsimään niitä kartalta. Zoomaa karttaa ulospäin kunnes näet rastit sinisinä pisteinä. Kohdistus tapahtuu raahaamalla kaksi rastipistettä oikeille kohdilleen. Kohdistukseen kannattaa valita kulmittaiset rastipisteet. Kun kohdistus on valmis, klikkaa “save” oikeasta alakulmasta.

Kohdistus

Seuraavaksi valitaan sarjoille radat. Huomaa että ratojen nimet eivät välttämättä vastaa tulospalveluohjelmassa ja ratasuunnitteluohjelmassa toisiaan.

Ratojen valinta

Lopuksi reittihärveli kysyy georeferenssitiedostoa. Tämän vaiheen voi ohittaa. Voit kirjautua ulos reittimanagerista. Uusi tapahtuma pitäisi löytyä nyt täältä:http://www.reitinvalinta.net/keskarit/cgi-bin/reitti.cgi

Kun tapahtuman lisäys on suoritettu loppuun tulee vielä tarkistaa, että jokaisen sarjan rastit ovat oikeilla paikoilta ja kilpailijat löytyvät sarjan alta.

Jos jotain meni pieleen, niin voit poistaa tapahtuman ja aloittaa alusta. Muutoin voit alkaa odottelemaan että kilpailijoiden reittipiirroksia.